NotificationsAdmission Process: 2022-2023

बी. एस. सी. भाग - १ संबंधित महत्त्वाच्या लिंक्स:
१) प्रवेश पूर्व अर्ज:( https://forms.gle/Bai5HmEyayYrwVYk9
२) महाविद्यालयाचे संकेत स्थळ: (http://vmssangola.org
३) ऑनलाइन प्रवेश अर्ज भरणेसाठी संकेत स्थळ:(http://institutebackbone.in
४) व्हॉट्स ऍप ग्रुप मध्ये समाविष्ट करणेसाठी: (https://chat.whatsapp.com/GAWe01EAtyV0KnCYdmnfLg

==========================================
Admission Process: 2021-2022
B.Sc.-I Admission Process: 2020-2021
      B.A-I Admission Process: 2020-2021
प्रवेश प्रक्रिया संबंधी काही अडचणी असल्यास कार्यालयीन वेळेत तत्काळ फोन करावे B.Sc.-१ प्रवेश समिती चेअरमन: प्रा. डॉ. जगन्नाथ ठोंबरे-९८९०७७६५८५ तांत्रिक मदतनीस: १) श्री. पी एम लवटे सर-९७६६८७२१४६ २) श्री. एम जे कादरी सर - ९४०३१८१७४७ महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य: प्रा. संभाजीराव शिंदे सर - ९४२३३३४४९८ महाविद्यालयाची वेबसाईट: www.vmssangola.org

ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरते वेळी आवश्यक कागद पत्रे:
१) शाळा सोडल्याचा दाखला.
२) दहावीचे बोर्ड प्रमाणपत्र
३) बारावीचे गुण पत्रक
४) जात प्रमणपत्र (आवश्यतेप्रमाणे)
५) गॅप सर्टीफिकेट (आवश्यकते प्रमाणे)
६) आधार कार्ड
७) आयडी साईझ दोन फोटो
८) ई बी सी धारकांसाठी उत्पन्नाचा दाखला इतर...