Sangola Taluka Shetkari Shikshan Prasarak Mandal Sangola

Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola

Alumni Meet


Alumni Meet-2020-21, Vidnyan Mahavidyalaya sangolaविज्ञान महाविद्यालय सांगोला माजी विद्यार्थी मेळावा सन 2019-20


विज्ञान महाविद्यालय सांगोला माजी विद्यार्थी मेळावा सन 2018-19