Student Walfare / Student Academy


विवेक वाहिनी तर्फे महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याकडून कार्यक्रमाचे आयोजन,आजची लोकशाही राजकारण आणि भ्रष्टाचार 19/11/2022

Ph D degree प्राप्त केल्यानंतर व तसेच विद्यापीठांमध्ये सिनेट व BOS मध्ये निवड झालेल्या प्राध्यापकांचा सत्कार महाविद्यालयाच्या मार्फत करण्यात आला.

आघाडी का अमृत महोत्सव निमित्त व्यसनमुक्ती या विषयावरती एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.(20/08/2022)

Vidnyan Mahavidyalaya Sangola Caste Discrimenation Of SC/ST for Students
Alumni Form
Vidnyan Mahavidyalaya Sangola Grievances/Complaints for Students

विज्ञान महाविद्यालय सांगोला अंतर्गत स्टुडंट वेल्फेअर समितीच्या मार्फत मोफत हाडांची तपासणी शिबिराचे आयोजन (2022)

Social justice and awareness of Indiain Constitution organized by SC/ST Cell vidnyan mahavidyalaya sangola

Programme on Awareness of cancers by student welfare committees (2019).

Establishment of Health Center By Vidnyan Mahavidyalaya, Sangola Inauguration Function Of Health Center -06/12/2018.

Workshop on stress management 2019-20

Two days workshop on stress management and stress removal 2018-19