Sangola Taluka Shetkari Shikshan Prasarak Mandal Sangola

Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola